Dokument celny T1 – kiedy go wypełnić?

W obrębie Unii Europejskiej każdego dnia przewożone są towary z miejsca ich wytworzenia do punktów zbytu. W trakcie takich operacji podmioty odpowiedzialne są zobowiązywane do wypełniania różnego rodzaju dokumentów celnych. Jednym z nich jest T1, używany w procedurach tranzytowych. Dowiedz się, jak i kiedy go wypełniać, dzięki lekturze tego artykułu!

Dokument celny i procedura tranzytowa T1

W międzynarodowym przewozie towarów często stosuje się procedurę tranzytową T1. Jest to dokument celny umożliwiający transportowanie produktów przez terytorium jednego kraju do innego, bez konieczności uiszczania opłat w postaci cła i podatków na poszczególnych granicach. Przeważnie wykorzystuje się go w przypadku wyrobów pozaunijnych, znajdujących rynki zbytu w obrębie UE.

Procedurę tranzytową T1 wykorzystuje  się w przypadku towarów, które przemierzają różne kraje w drodze do ostatecznego miejsca swojego przeznaczenia, np. transportem morskim, kolejowym czy lądowym. Dzięki dokumentowi wymiana handlowa przebiega więc bardzo sprawnie. 

Oprócz procedury T1 stosowanej dla tranzytu zewnętrznego wyróżnia się też wariant dla transportu wewnętrznego – T2. Jest to dokument celny wykorzystywany przy obrocie towarów wyprodukowanych w krajach członkowskich i przewożonych oraz sprzedawanych wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. 

Jak wypełniać dokument celny T1?

Aby uniknąć opłaty podatków oraz cła, firmy transportujące towary pozaunijne muszą wypełnić dokument celny T1. Do jego sporządzenia będziesz potrzebować:

  • faktury handlowej,
  • dokładnej specyfikacji przewożonych towarów,
  • danych kontaktowych kierowcy i nr rejestracyjnego pojazdu,
  • informacji o miejscu przekroczenia granicy UE,
  • świadectwa pochodzenia wyrobów, sanitarnego itp.

Wypełnienie tego dokumentu jest konieczne w momencie, kiedy po przekroczeniu granicy UE towar nie zostanie od razu oclony. Oznacza to, że nie przeprowadzono procedury tranzytu zewnętrznego i trzeba dokonać zgłoszenia tranzytowego. 

Zleć wypełnianie dokumentów celnych ekspertom!

Sprzedaż produktów poza granicami Polski wymaga spełnienia wielu formalności. Pamiętaj, że nie musisz samodzielnie się tym zajmować, lepiej skorzystać z usług profesjonalistów.  Agencja celna wypełni wszystkie wymagane dokumenty i zajmie się biurokracją, dzięki czemu zaoszczędzisz czas, który możesz przeznaczyć na rozwój swojego biznesu.